Vuorovaikutustaidot

Myyntiorganisaatiossa on monta erilaista asiantuntijaroolia ja laajoja tehtäväkenttiä. Tehtäväkentästä riippumatta asiantuntijalta odotetaan omien vastuualueiden itsenäistä hoitamista ja kykyä tarttua rohkeasti asioihin - itsensä johtamista. Ammattimainen työskentely edellyttää uusien ja innovatiivisten toimintatapojen etsimistä ja käyttöön ottamista - uusiutumista. Asiantuntija osallistuu aktiivisesti oman itsensä, työnsä ja työyhteisönsä kehittämiseen.

Yrityksen ja organisaation erilaisissa asiantuntijatehtävissä ja tukitoiminnoissa työskenteleviltä odotetaan taitoa ja tahtoa motivoida niin itseään kuin työyhteisönkin jäseniä. Heiltä odotetaan myös aktiivista ja vuorovaikutteista otetta toimia myynnin tukena samoin kuin vakuuttavuutta yrityksen eri yhteistyötahojen ja asiakkaiden kanssa. Jokainen on avainhenkilö, ja kaikki myyvät!

Olitpa myynnin ja markkinoinnin asiantuntija, assistentti, sihteeri, koordinaattori, talous-, henkilöstö- tai IT-hallinnon asiantuntija - toimit yhteistyössä ryhmän tai tiimin kanssa, johdon asiantuntevana yhteistyökumppanina ja olet mukana erilaisissa projekteissa. Tarvitset työvälineitä tulokselliseen ja suunnitelmalliseen tekemiseen sekä ammattimaisen ja rakentavan vuorovaikutuksen vahvistamiseen työyhteisön erilaisten ihmisten kanssa, haastavissakin tilanteissa.


Jaa linkki

Asiantuntijan vuorovaikutustaidot | Mercuri International Oy | mercurikoulutus.fi -otsikkokuva

Vuorovaikutus- ja itsensä johtamisen taitoja jokaiselle, roolista tai tehtävästä riippumatta.

Kysy lisää /
ota yhteyttä

Tulosta

Johda itseäsi ja työyhteisöäsi

Valmennuspäivillä on tiivis agenda ko. sisällön parissa. Työskentelymuotoina ovat alustukset, keskustelut, ryhmätehtävät ja tilanneharjoitukset, joiden avulla vahvistat vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojasi entistä systemaattisemmin ja tuloksellisemmin. Valmennuspäivien aikana laadit  henkilökohtaisen toimintasuunnitelman oman työskentelysi tehostamiseksi. Lisäksi asioiden käytäntöön viemistä tuetaan syventävillä verkko-oppimistehtävillä, ja sinulla on käytössäsi Mercuri Online -verkkokirjaston sisältö eri businessteemoista koko ohjelman ajan. 

 

Asiantuntijuus on välttämätöntä, mutta vuorovaikutus on se, mikä ratkaisee!

Vuorovaikutustaitojen valmennukset