Johtajuus

Millaisia työvälineitä ja keinoja tarvitaan, kun kyse on organisaation toiminnan suunnittelusta ja arvioinnista, johtamiskulttuurista ja asiakasyhteistyön kehittämisestä? Johtajan eri roolit vaativat johtamisen erityistaitojen syventämistä; johtamisen työvälineiden soveltamista muutostilanteissa, viestin läpimenon varmistamisessa ja taloudellisten päätösten arvioinnissa.

Johtamisen periaatteet voivat olla päivänselviä, mutta kokenutkin johtaja tai esimies saattaa olla epävarma omasta johtajuudestaan. Oman johtajuuden kehittämisen valmennuksissamme haluamme sparrata sinua johtajana: kuinka voit syventää ja laajentaa omaa johtajuuttasi, tunnistaa omat vahvuutesi ja kehittämiskohteesi johtajana ja kehittää henkilökohtaista johtamistapaasi.

Valmennuspäivillä on tiivis agenda ko. sisällön parissa. Työskentelymuotoina ovat alustukset, keskustelut, ryhmätehtävät ja tilanneharjoitukset. Itse- ja ryhmäanalyyseilla selvitetään toimintatapojen vaikutusta erilaisissa johtamistilanteissa. Valmennuspäivien aikana osallistuja laatii henkilökohtaisen toimintasuunnitelman omaan johtamistyöhönsä. Lisäksi asioiden käytäntöön viemistä tuetaan syventävillä verkko-oppimistehtävillä, osallistujalla on käytössään Mercuri Online -verkkokirjaston sisältö eri businessteemoista koko ohjelman ajan.


Jaa linkki

Oman johtajuuden kehittäminen | Mercuri International Oy | mercurikoulutus.fi -otsikkokuva

Tulevaisuudessa johtajan eri roolit vaativat erityistaitoja

Kysy lisää /
ota yhteyttä

Tulosta

Johtajana et ole ikinä valmis! Löydä uusia, erilaisia ratkaisuja ajankohtaisiin ja tuleviin johtamishaasteisiin.

Kaikki oman johtajuuden kehittämisen ohjelmat