Myynnin esimiestyö

Yrityksen menestys on yhä enemmän kiinni siitä, kuinka myyntityötä ja myyjiä johdetaan. Leadership-näkökulmana on myyjien ja myyntitiimien johtaminen ja valmentaminen erilaisissa myyntiprosesseissa ja –tilanteissa, jotta jokaisella myyjällä on mahdollisuus onnistua työssään. Myyjien johtamisessa on aina henkilöjohtamisen lisäksi kyse myös "numeroista", sekä yksilö- että tiimitasolla. Myynnin ja myyntitiimien vetäjä, millaisia taitoja tarvitset erilaisten ihmisten kanssa, erilaisissa tilanteissa? Esimiesohjelmiemme perustana on Mercurin näkemys johtamisesta, MI-Lead henkilöjohtamisen konsepti (Mercuri Leadership).

Management-puolella taas on kyse  myynti- ja palveluorganisaation työskentelyn suunnittelusta ja myynnin tehokkuuden arvioinnista. Mitä edellytyksiä ja pätevyyksiä organisaatioissa tarvitaan, jotta työskentelyn panos ja sitä kautta tulos on strategian ja tavoitteiden mukainen, asiakasyhteistyötä unohtamatta.

Myyntijohdon ja myynnin johtamisen valmennuksissamme myynnin johto ja esimiehet kohtaavat yhteisten päivittäisten haasteiden ympärillä. Haluamme jakaa ymmärrystä siitä tehokkuudesta, mitä myynti vaatii – ja mihin suuntaan myyjien työskentelyä tulee ohjata.


Jaa linkki

Myynnin esimiestyö | Myyjien johtaminen | Mercuri International Oy | mercurikoulutus.fi -otsikkokuva

Pelivälineitä myynnin tehokkuuden arviointiin ja seurantaan

Kysy lisää /
ota yhteyttä

Tulosta

Tavoitteena myynnin kasvu?

Esimiehen tehtävä on auttaa johdettaviaan onnistumaan. Hyvä johtaminen on tavoitteellista, yksilön tilanteen huomioivaa ja toimivaa vuorovaikutusta. Ammattimainen myynnin johtaminen mahdollistaa kasvun! 

"Ammattimainen myynnin johtaminen on systemaattista ja yksilöt huomioivaa."

Mercuri Sales Excellence 2016

Myynnin esimiestyön valmennukset